ctrl-c

”kopiera” – tangentkombination som kopierar markerad text eller bild och sparar det i minnet, så att det senare kan klistras in någon annan stans med ctrl‑v. – Skillnaden mot att ”klippa ur” (ctrl‑x) är att den markerade texten eller bilden inte tas bort. Man markerar först med musen den text eller den bild som ska kopieras, sedan trycker man samtidigt på tangent­erna ctrl och c. På Mac blir det ‑c. – Kopian klistras in någon annan­stans med ctrl‑v.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 30 juni 2017]