ctrl-v

”klistra in” – tangentkombination som lägger in text eller bild som redan har klippts ur (ctrl-x) eller kopierats (ctrl-c) på ett markerat ställe. För att kunna klistra in måste man först ange en plats genom att peka och klicka. Sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och v. – På Mac blir det ‑v. (Bokstaven v har ingen särskild betydelse här. Den är troligen vald bara för att den ligger intill x och c på tangentbordet.)

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]