Wi-fi 7

en wi‑fi‑standard som är under utveckling 2022. – Wi‑fi 7 ska vara snabbare och ha mindre latens än föregångaren Wi‑fi 6. Det uppnås bland annat genom kvadraturamplitudmodulering och genom att en och samma förbindelse mellan router och dator (eller annan enhet) kan gå genom flera frekvensband samtidigt. – Produkter med Wi‑fi 7 väntas komma tidigast under 2023. – Wi‑fi 7 är varumärke för standarden 802.11be.

[wi-fi] [27 maj 2022]

web2

beteckning på webben när den domineras av storföretag som Google, Facebook och Twitter. – Storföretagen tillhandahåller gratistjänster till sina besökare och användare mot att de kan samla in data om besökarna och användarna och sälja dessa data för marknadsföring. – Uttrycket web2 används främst av anhängare av det som kallas för web3. – Web1 var webben under dess första år på 1990‑talet. – Jämför med webb 2.0, som är något annat.

[generationer] [webben] [7 mars 2022]

web3

beteckning på webben när den baseras på blockkedjor, smarta kontrakt och kryptovalutor. – Uttrycket web3 används främst av anhängare av Ethereum, ett blockkedjebaserat system som används för programmering (se DApp) och för betalningar med kryptovalutan ether. Fördelen med web3 sägs vara att det är decentraliserat och skyddat från censur och andra statliga ingripanden. Web3 står i kontrast till web2. – Läs mer på ethereum.org…. – Läs också om det sällan använda uttrycket webb 3.0, som står för något annat.

[generationer] [webben] [7 mars 2022]

digital dystopi

en tänkt framtid då beslut om människors välfärd fattas av datorprogram, inte av andra människor. – Det antas att mänskliga beslutfattare har mer empati med fattiga och sjuka människor än vad datorprogram har. En aspekt av digital dystopi är att alla kontakter med myndigheter måste ske genom internet: den som saknar dator eller smart mobil, saknar e‑legitimation eller har glömt bort lösenord kan gå miste om pension eller försörjningsstöd. En del anser att den digitala dystopin redan har inletts. – På engelska: digital dystopia – se också dystopi. – Läs också om robodebt.

[framtidsvisioner] [21 december 2021]