dogecoin

en kryptovaluta som skapades som ett skämt 2013 av programmeraren Billy Markus (se twitter.com/billym2k). Den nådde i januari 2018 ett marknadsvärde på en miljard dollar. I april 2021 var marknadsvärdet över 50 miljarder dollar. Under kryptokraschen hösten 2022 sjönk marknadspriset kraftigt. – Dogecoin är en variant av en annan kryptovaluta, litecoin. Ordet doge, en skämtsam variant av dog (hund), är ett så kallat mem. – Se dogecoin.com.

[kryptovalutor] [ändrad 29 november 2022]

kryptorubel

planerade officiella ryska elektroniska pengar. – Kryptorubeln tillkännagavs i oktober 2017, men har inte släppts när detta skrivs (januari 2019). Ett syfte är att motverka användningen av kryptovalutor som bitcoin, eventuellt också att kringgå ekonomiska sanktioner. Det ska inte vara möjligt att ”bryta” kryptorubel (alltså för privatpersoner att generera giltiga kryptorubel genom avancerade matematiska operationer) och kryptorubeln ska kunna växlas in mot vanliga rubel. Liksom kryptovalutor ska alla transaktioner i kryptorubel förtecknas i en blockkedja. Transaktioner i kryptorubel ska kunna beskattas. – Eftersom kryptorubel inte kan beskrivas som en kryptovaluta har Rysslands vice finansminister Alexej Moisejev föreslagit att den ska kallas för cyberrubel. – Läs också om e‑krona och digital centralbankspeng.

[elektroniska pengar] [ändrad 15 januari 2019]

e-krona

en eventuell framtida svensk krona utgiven som elektroniska peng av Riksbanken. – E‑kronor ska ha samma värde som kronor i form av mynt och sedlar. (Se digital centralbankspeng.) Ett syfte bakom det eventuella införandet av e‑kronor är att minska privata aktörers dominans inom elektron­iska betalningar. Riksbanken började under 2017 utreda möjligheten att införa e‑kronor, se Riksbankens webb­sidor. Inget beslut är fattat, men i oktober 2018 beslöt Riksbanken att gå vidare med upphandling av förslag till en teknisk lösning. Ett pilotprojekt för testning av tekniken presenterades i februari 2020, se detta meddelande. – I januari 2019 förekom att bedragare försökte sälja e‑kronor, som alltså inte existerar, och i augusti 2021 varnade Riksbanken för sådana bedrägeriförsök (länk). – Regeringen gav i december 2020 förra moderatledaren Anna Kinberg Batra i uppdrag att utreda framtidens betalningar, bland annat en eventuell e‑krona. Utredningen presenterades i mars 2023 och kom fram till att det inte fanns behov av någon e‑krona – fast kanske i framtiden om förutsättningarna ändrades – se betalningsutredningen.se…. – E‑krona var ett av årets nyord 2018 enligt Språkrådet och Språktidningen, se här. – Se IDG:s webbsidor om e‑kronan. – Läs också om kryptorubel.

[elektroniska pengar] [årets nyord] [ändrad 31 mars 2023]

kryptokapning

det att en angripare i hemlighet använder andras webbläsare för att bryta kryptovaluta. – Angriparen använder ett program i Javascript. Det installeras i smyg på offrens datorer när de besöker en infekterad webb­sida. Ett känt sådant program har utvecklats av företaget Coinhive. Även på den infekterade webbsidan har programmet vanligtvis installerats utan utgivarens vet­skap. När programmet väl har installerats börjar det göra beräkningar (”mining”, på svenska brytning eller grävande) som behövs för att angriparen ska bli ägare till kryptovaluta. Det enda som offret märker är att processorn får mycket mer att göra. En anledning till att kryptokapning förekommer är att beräkningarna som krävs när man bryter kryptovaluta har blivit så krävande att det behövs ett nätverk av samverkande datorer för att brytandet ska nå framgång. Det finns tillägg till webbläsare som blockerar kryptokapning. – Läs mer i denna artikel i Wired. Även: kryptonappning. På engelska: cryptojacking eller cryptomining malware. Det är en sammandragning av cryptocurrency och hijacking.

[kryptovalutor] [it-säkerhet] [ändrad 1 oktober 2019]

initial coin offering

(ICO) – inbjudan till finansiering av ny kryptovaluta (”coin”). Det kan också gälla andra tjänster baserade på distribuerade liggare. I början av september 2017 förbjöd Kinas centralbank ICO:er. – Benämningen och förkortningen anspelar på initial public offering, IPO – börs­intro­duk­tion – inbjudan till alla som vill att köpa aktier i ett företag som intro­du­ce­ras på börsen.

[finansiering] [kryptovalutor] [6 september 2017]

Bitcoin cash

(BCC eller XBC) – en förgrening av kryptovalutan bitcoin, lanserad i augusti 2017. – Med att Bitcoin cash är en förgrening menas att alla pengar i Bitcoin cash-systemet från början är vanliga bitcoin, men när man börjar använda dem som Bitcoin cash fungerar de inte längre i bitcoinsystemet. (Transaktionerna bokförs nämligen inte längre i bitcoinsystemets liggare, utan i en annan, oberoende liggare.) Syftet med införandet av Bitcoin cash uppges vara att möjliggöra snabbare och billigare transaktioner. Den maximala längden på blockkedjan har ökats till åtta megabyte, jämfört med en megabyte för bitcoin. –Se bitcoincash.org.

[kryptovalutor] [ändrad 22 februari 2021]