transponder

i elektronisk kommunikation:

  1. – anordning som tar emot en signal och skickar den vidare på en annan frekvens;
  2. – anordning som tar emot en signal och automatiskt svarar genom att skicka ett för­ut­be­stämt meddelande. Det förutbestämda meddelandet behöver inte vara statiskt: det kan bestå av information som sammanställs  automatiskt enligt för­ut­be­stämda regler. Civila flygplan har till exempel transpondrar som kan an­rop­as av flygledningen, och som då svarar genom att skicka information som dels identifierar flygplanet, dels ger uppgift om dess flyghöjd. Ett RFID-chipp är en enkel transponder.

– Ordet är en sammandragning av transmitter–responder. – Jämför med transceiver (sändtagare) och transmitter.

[elektronisk kommunikation] [19 maj 2017]