remote monitoring and management

(RMM)övervakning och administration på distans [av it‑system]. Det förutsätter att man installerar program på datorer och servrar för att samla in information om händelser i driften. Informationen skickas till tjänsteleverantören för RMM. Leverantören kan åtgärda de flesta problem på distans med hjälp av de förinstallerade programmen.

[drift] [driftsäkerhet] [ändrad 28 januari 2018]

cutover

omläggning, [snabb, direkt] övergång, ofta: övergång eller migrering under drift – inom it: byte från en applikation eller annat system till ett annat. Ordet används i synnerhet om snabb eller direkt övergång. – Ordet cutover används också om en drastisk förändring av ett företags verksamhet.

uptime

drifttid – den tid som en dator (eller annan maskin) fungerar och kan användas. Försvenskningen ”upptid” används ibland. – Motsats: downtime, på svenska ofta ”nertid”. – Se också Datatermgruppen (länk).

[drift] [ändrad 15 november 2018]

NoOps

NoOps – ”no operations” – beteckning på utveckling och användning av applikationer som fungerar underhållsfritt i företagets it‑infrastruktur. – NoOps‑applikationer ska kunna installeras, uppdateras och driftas utan hjälp av en it‑avdelning. – Detta förutsätter vad som kallas för isolering och automatisering. Isolering innebär här att applikationerna inte är beroende av funktioner i infrastrukturen för sin inre funktion: de innehåller all kod de behöver. Samtidigt behöver de naturligtvis använda infrastrukturen, till exempel för internetanslutning. Men i NoOps ska programmen, när de installeras, själva koppla ihop sig med de funktioner och resurser som de behöver. Det är automatisering. – Man tänker sig att organisationens applikationer med NoOps ska kunna installeras och driftas utan hjälp av någon särskild it‑avdelning. – NoOps förutsätter virtualisering. – Uttrycket NoOps infördes 2011 i en rapport från Forrester Research (länk – men nerladdning kostar 499 dollar). – Jämför med DevOps och ChatOps.

[it-system] [ord på -ops] [virtualisering] [ändrad 24 augusti 2021]

watchdog timer

anordning som övervakar ett elektroniskt system och som, när den upp­täcker ett fel, efter en viss tid utför en förinställd åtgärd ifall inte ad­mi­nis­tra­tören ingriper, eller om inte felet upphör av sig själv. Den kan till exempel slå larm eller stänga av det drabbade systemet. – Förkortas WDT.

[driftsäkerhet] [ändrad 20 april 2017]