uptime

drifttid – den tid som en dator (eller annan maskin) fungerar och kan användas. Försvenskningen ”upptid” används ibland. – Motsats: downtime, på svenska ofta ”nertid”. – Se också Datatermgruppen (länk).

[drift] [ändrad 15 november 2018]