watchdog timer

anordning som övervakar ett elektroniskt system och som, när den upp­täcker ett fel, efter en viss tid utför en förinställd åtgärd ifall inte ad­mi­nis­tra­tören ingriper, eller om inte felet upphör av sig själv. Den kan till exempel slå larm eller stänga av det drabbade systemet. – Förkortas WDT.

[driftsäkerhet] [ändrad 20 april 2017]