NoOps

NoOps – ”no operations” – beteckning på utveckling och användning av applikationer som fungerar självständigt i företagets it-infrastruktur. De ska kunna installeras, uppdateras och driftas utan hjälp av en it‑av­del­ning. – Detta förutsätter vad som kallas för isolering och automatisering. Isolering innebär här att applikationerna inte är beroende av funktioner i infrastrukturen för sin inre funktion: de inne­håller all kod de behöver. Samtidigt behöver de naturligtvis använda infrastrukturen, till exempel för internetanslutning. Men i NoOps ska programmen, när de installeras, själva koppla ihop sig med de funktioner och resurser som de behöver. Det är automatisering. – Man tänker sig att företagets app­li­ka­tioner med NoOps ska kunna installeras och driftas utan hjälp av någon särskild it‑av­del­ning. – NoOps förutsätter virtualisering. – Uttrycket NoOps infördes 2011 i en rapport från Forrester Research (länk – men nerladdning kostar 499 dollar). – Jämför med DevOps och ChatOps.

[it-system] [virtualisering]

Dagens ord: 2016-02-14