cutover

omläggning, [snabb, direkt] övergång, ofta: övergång eller migrering under drift – inom it: byte från en applikation eller annat system till ett annat. Ordet används i synnerhet om snabb eller direkt övergång. – Ordet cutover används också om en drastisk förändring av ett företags verksamhet.