crypto mugging

  1. – kryptorån – rån där offret tvingas lämna ifrån sig sin mobiltelefon varpå rånaren använder den för att överföra kryptovaluta från offret till sig själv. – Kryptorån har förekommit sedan 2014 eller tidigare, men uttrycket crypto mugging med denna betydelse är känt från 2020‑talet;
  2. – även: höga avgifter för transaktioner med kryptovaluta.

[it-relaterad brottslighet] [kryptovalutor] [8 maj 2022]

Ecash Act

amerikanskt lagförslag om införande av digitala kontanter. – Förslaget, som lades fram i mars 2022, går ut på att USA:s finansdepartement ska utreda om det går att införa en digital dollar. Den digitala dollarn ska fungera som kontanter: betalningar ska ske mellan två parter utan att någon tredje part blir inblandad. Det ska inte finnas några bakomliggande konton: pengarna ska finnas hos innehavaren som sedlar i en plånbok. Transaktioner ska inte registreras, men samtidigt måste det finnas skydd mot dubbelspendering. Pengar ska kunna överföras utan att parterna är anslutna till internet. Den digitala dollarn ska, enligt lagförslaget, inte vara en kryptovaluta. Men det skulle bli en digital centralbankspeng. – Lagförslagets fullständiga namn är The electronic currency and secure hardware (ECASH) act. – Se ecashact.us.

[elektroniska pengar] [ändrad 2 maj 2022]

punkonomics

”punkonomi” – strävan att frigöra pengar och betalningar från staters och bankers kontroll, i synnerhet genom användning av kryptovaluta. – Ordet punkonomics har funnits sedan åtminstone 2012, se till exempel på Facebook: länk. – Se också punk och DeFi.

[betalningar] [ändrad 15 augusti 2022]

DeFi

decentralized finance, decentraliserade finanser – beteckning på ekonomiska system som bygger på blockkedjor och smarta kontrakt. – I decentraliserade finanser förekommer inga riksbanker, banker, finansbolag, mäklare eller valutaväxlare. Alla transaktioner – köp, försäljning, lån, penningplaceringar – ska göras mellan individer med användning av blockkedjebaserade program (DApps). – Ett syfte är att slippa betala mellanhänder, ett annat att slippa övervakning och ett tredje att så långt som möjligt förlita sig på datorprogram, som förväntas vara opartiska och omöjliga att manipulera. – Förkortningen DeFi är känd sedan 2020, men kan vara äldre. Möjligen är förkortningen vald för att anspela på [to] defy – [att] trotsa. – Se också punkonomics.

[förkortningar på D] [kryptovalutor] [ändrad 15 augusti 2022]

bitcoinplånbok

(bitcoin wallet) – datorprogram som ägare av bitcoin använder för transaktioner. – Benämningen plånbok / wallet är missvisande, eftersom programmet inte innehåller bitcoin. En bitcoinplånbok kan snarare jämföras med ett kontokort. Ett kontokort ger ägaren möjlighet att förfoga över pengarna på ett bankkonto, men kortet innehåller inte pengar. – En bitcoinplånbok innehåller ägarens bitcoinadress (ett slags e-postadress som identifierar ägaren i bitcoinsystemet) och en privat nyckel till ägarens innehav. Med den privata nyckeln signerar ägaren sina betalningar i bitcoin. Bitcoinplånböcker tillhandahålls som tjänst av flera företag. Det finns flera varianter:

  • – het plånbok eller varm plånbok – hot wallet – bitcoinplånbok som är ansluten till internet och används för betalningar och för att ta emot betalningar;
  • hårdvaruplånbokhardware wallet – bitcoinplånbok i form av ett USB‑minne eller en dosa. Ger hög säkerhet (det är en kall plånbok), men man måste ha den med sig när man vill göra en transaktion;
  • – kall plånbok – cold wallet– bitcoinplånbok som inte är ansluten till internet och alltså skyddad mot intrång. Hårdvaruplånböcker är kalla plånböcker;
  • mobil plånbok – mobile wallet – bitcoinplånbok i form av en app för smarta mobiler. Behändigt, men inte helt säkert, bland annat för att mobiltelefoner brukar vara ständigt anslutna till internet;
  • persondatorplånbok – desktop wallet – bitcoinplånbok i form av ett program för persondatorer. Inte heller helt säkert;
  • webbplånbok – web wallet – bitcoinplånbok som tjänst på webben. Anses vara den minst säkra typen av bitcoinplånbok, eftersom all information, förutom lösenordet till tjänsten, är lagrad på tjänstens servrar, inte hos användaren.

– Det finns plånböcker för andra kryptovalutor.

[kryptovalutor] [23 februari 2021]

BIP39

ett system för att representera den privata nyckeln till ett bitcoin‑innehav med en såddfras. – Medan en privat nyckel består av 256 ettor och nollor, som måste anges exakt, består motsvarande såddfras av ett antal ord ur en ordlista. I båda fallen bör ägaren skriva upp sifferserien respektive såddfrasen, men fördelen med en såddfras är att fel är lätta att upptäcka och rätta. (Såddfraser har hög redundans.) – BIP står för bitcoin improvement proposal. BIP39 skrivs också BIP‑0039. Det finns en tidigare version: BIP32. Det finns också andra system för att ta fram såddfraser. – Läs mer om BIP39 på sajten privacypros.io.

[förkortningar på B] [kryptovalutor] [23 februari 2021]

såddfras

(seed phrase) – en serie ord som kan användas för att ta ut ett bitcoin‑innehav. – De som har bitcoin i en så kallad plånbok brukar bli rekommenderade att skaffa en såddfras. Den bör skrivas upp och förvaras på ett säkert ställe. Såddfrasen representerar nämligen ägarens bitcoininnehav, så om en obehörig kommer åt såddfrasen kan den personen ta ut hela innehavet. (Jämför med ett schweiziskt nummerkonto.) – En såddfras liknar en lösenfras, frånsett att en såddfras har mellanrum mellan orden, men den har inte samma funktion. En lösenfras används för inloggning, medan en såddfras kan sägas vara identisk med det bitcoininnehav som den står för. Man kan också beskriva den som ett slags backup. Såddfrasen är inte heller samma sak som lösenordet till ägarens bitcoinplånbok. – En såddfras är inte en godtyckligt vald följd av ord, utan är uträknad för att motsvara det tal (seed) som används för att generera de privata nycklarna till ett bitcoininnehav. Ett vanligt system för att räkna fram såddfraser är BIP39, som dock anses ha vissa brister.

[kryptovalutor] [23 februari 2021]