såddfras

(seed phrase) – en serie ord som kan användas för att ta ut ett bitcoin‑innehav. – De som har bitcoin i en så kallad plånbok brukar bli rekommenderade att skaffa en såddfras. Den bör skrivas upp och förvaras på ett säkert ställe. Såddfrasen representerar nämligen ägarens bitcoininnehav, så om en obehörig kommer åt såddfrasen kan den personen ta ut hela innehavet. (Jämför med ett schweiziskt nummerkonto.) – En såddfras liknar en lösenfras, frånsett att en såddfras har mellanrum mellan orden, men den har inte samma funktion. En lösenfras används för inloggning, medan en såddfras kan sägas vara identisk med det bitcoininnehav som den står för. Man kan också beskriva den som ett slags backup. Såddfrasen är inte heller samma sak som lösenordet till ägarens bitcoinplånbok. – En såddfras är inte en godtyckligt vald följd av ord, utan är uträknad för att motsvara det tal (seed) som används för att generera de privata nycklarna till ett bitcoininnehav. Ett vanligt system för att räkna fram såddfraser är BIP39, som dock anses ha vissa brister.

[kryptovalutor] [23 februari 2021]