redundans

överskott i både positiv och negativ bemärkelse; mer än vad som behövs; övertydlighet:

  1. – i datorutrustning: dubbel eller fler­faldig uppsättning av viktiga komponenter för att utrustningen ska fungera även om något går sönder;
  2. – om databaser: samma uppgifter på fler än ett ställe, vilket kan leda till mot­sägelser om uppgifterna inte rättas och ändras samtidigt – se normalisering;
  3. – om datalagring: avsiktligt över­skott av data för att man ska kunna upptäcka fel med automatiska rutiner och återskapa förlorade data – se RAID och RAIN samt georedundans;
  4. – språkligt och informationsteoretiskt: upp­repning av information, vilket är nöd­vändigt i all kommunikation för att man ska kunna rekonstruera delar som har fallit bort. Motsatsen kallas för entropi. – Jäm­för med pleonasm och tautologi.

[databaser] [datalagring] [it-system] [språk] [ändrad 9 september 2020]

Dagens ord: 2015-01-18