felkoder på webben

sifferkoder som anger fel eller annan status vid överföring av webbsidor från server till webbläsare. – Den mest kända felkoden är 404. Den anger att den efterfrågade webbsidan inte finns, eller inte går att hitta. Men det finns många andra felkoder på webben. Felkoderna är tresiffriga tal som kan börja med 1, 2, 3, 4 eller 5:

  • 1xx är koder som betyder att begäran är mottagen och behandlas av webbservern;
  • 2xx är koder som betyder att begäran är mottagen, behandlad och verkställd;
  • 3xx är koder som betyder att begäran är mottagen, men att det krävs särskilda åtgärder för att leverera den efterfrågade sidan (till exempel omdirigering);
  • 4xx är koder som betyder att den begärda sidan inte kan levereras, antingen för att det är fel på den angivna webbadressen (URL:en) eller för att sidan inte kan påträffas;
  • 5xx är koder som betyder att klienten har skickat en giltig och korrekt webbadress, men att webbservern av någon anledning inte kan leverera.

– Felkoderna ingår i webbprotokollet HTTP och dess efterföljare, och är specificerade av internets tekniska ledningsgrupp IETF i RFC 9110, sektion 15 – se rfc-editor.org/rfc…. Eftersom inte alla koderna står för fel använder IETF benämningen statuskoder (status codes).

[fel] [felkoder] [18 januari 2023]

416

requested range not satisfiable – en felkod som anger att den efterfrågade delen av en webbsida inte kan levereras. Det brukar bero på att den efterfrågade delen har tagits bort eller flyttats. – Felkoden ingår i HTTP och dess efterföljare.

[felkoder] [17 januari 2023]

429

felkod på webben: för många anrop. – Den som får felkoden i sin webbläsare har försökt hämta samma webbsida för många gånger under kort tid. Det handlar alltså inte om att webbservern är överbelastad i största allmänhet, utan det är just den person som får felkod 429 som är för påträngande. (Eventuellt är det flera besökare som webbservern inte kan skilja mellan.) Ofta räcker det med att vänta ett tag och försöka igen. Det rekommenderas att felmeddelandena innehåller förklaringar och råd om hur mottagaren ska göra för att kunna hämta webbsidan. – Webbens tekniska ledningsorgan IETF beskriver felkod 429 i denna RFC: länk.

[felkoder] [rfc] [5 juli 2020]

502

felkod i webbläsare: dålig gateway (bad gateway). – Felkod 502 betyder att den webbsida som du vill hämta har en webbadress (URL) som går till en webbserver som i sin tur ska hämta sidan från en annan webbserver, men den andra webbservern svarar inte. Felkoden är en av webbprotokollet HTTP:s och HTTPS statuskoder, RFC 2616  (länk): koder som börjar med 5 står för fel på serversidan. (Den som surfar gör inget fel och den efterfrågade webbsidan existerar, men webbservern kan inte leverera.)

[felkoder] [rfc] [webben] [ändrad 9 juli 2020]

406

i webbläsare: ej acceptabelfelkod som meddelar att den anropade webbservern inte kan leverera den information som besökaren har bett om. Felet brukar gälla kodning, teckensystem, språk eller liknande – det är inte en form av censur (se 451). Ofta är det något som är inställt i webbläsarens inställningar. Felkod 406 förekommer numera sällan – webbservrarna brukar vara inställda för att leverera något som ligger så nära det efterfrågade som möjligt. – Mer i RFC nummer 7231: länk.

[felkoder] [rfc] [webben] [ändrad 29 april 2020]

301

felkod på webben: permanent flyttad – moved perma­nent­ly. – Medde­lan­det ingår i proto­kollet HTTP och dess efterföljare HTTPS. – Nummer som börjar på 3 anger att webbservern omdirigerar anropet till en annan webbadress (URL). Siffrorna efter 3:an står för specifika fel. I detta fall är är felet – alltså det att sidan som besökaren försöker hämta har flyttats till en annan webbadress – beständigt. Besökaren bör alltså ändra i sina bokmärken och eventuellt i kodade länkar.

[felkoder] [ändrad 18 januari 2023]

403

felkod på webben: ”du har inte rätt att ladda ner denna sida.” – Jäm­för med felkod 451 och med 404.

[felkoder] [ändrad 21 mars 2020]