406

i webbläsare: ej acceptabelfelkod som meddelar att den anropade webbservern inte kan leverera den information som besökaren har bett om. Felet brukar gälla kodning, teckensystem, språk eller liknande – det är inte en form av censur (se 451). Ofta är det något som är inställt i webbläsarens inställningar. Felkod 406 förekommer numera sällan – webbservrarna brukar vara inställda för att leverera något som ligger så nära det efterfrågade som möjligt. – Mer i RFC nummer 7231: länk.

[felkoder] [rfc] [webben] [ändrad 29 april 2020]