404

meddelande i webbläsare: den efter­frågade webb­sidan går inte att hitta: page not found. – Med­de­lan­det ingår i protokollen HTTP och HTTPS. – Felkoder med nummer som börjar på 4 be­teck­nar fel som består i att besökaren vill hämta en sida som webbservern inte kan leverera. Man kommer alltså fram till servern, men servern kan inte leverera det som efterfrågas. Siffrorna efter 4:an står för specifika fel, i fallet 404 alltså att sidan inte finns på servern. Felet är ofta att besökaren har försökt hämta en sida som inte längre finns, eller som har flyttats till en annan webbadress (URL). – ”404” används också i överförd betydelse:

  • –om man svarar ”404” på en fråga betyder det ingen aning, och:
  • – om man kallar någon för ”en 404” betyder det dumskalle.

404 var årets van­lig­aste ord 2013 på internet enligt Global language monitor, se denna länk (nummer 4 i listan). – Se också 403 och 451. – Area 404 är Facebooks utvecklingscenter för hårdvara. – Omgjorda 404‑sidor som ser ut som inloggningssidor till kända tjänster används för att lura människor att logga in och därmed lämna ifrån sig användarnamn och lösenord (nätfiske) – se artikel i Bleeping Computer.

[dumhet] [felkoder] [inloggning] [jargong] [ändrad 11 december 2019]

Dagens ord: 2020-12-30