404

meddelande i webbläsare: den efter­frågade webb­sidan går inte att hitta: ”page not found”. – Med­de­lan­det ingår i proto­kollet http. – Nummer som börjar på 4 be­teck­nar fel som beror på att besökaren har försökt hämta en sida som webbservern inte kan leverera. Man kommer alltså fram till servern, men servern kan inte skicka det som efterfrågas. Siffrorna efter 4:an står för speci­fika fel. ”Felet” är ofta att be­sö­karen har försökt hämta en sida som inte längre finns, eller som har flyttats till en annan webb­adress (URL). – ”404” används också i överförd betydelse: om man svarar ””404”” på en fråga betyder det ”ingen aning”, och om man kallar någon för ””en 404”” betyder det ’dumskalle’. – 404 var årets van­lig­aste ord 2013 på internet enligt Global language monitor, se denna länk (nummer 4 i listan). – Se också 403 och 451. – Area 404 är Facebooks utvecklingscenter för hård­vara.

[dumhet] [fel] [jargong] [webben] [ändrad 1 februari 2019]

Dagens ord: 2015-11-30