IP-blockering

lagstadgad skyldighet för internetoperatörer att blockera vissa IP‑ad­resser. Alltså en form av indirekt censur. Alla meddelanden till och från de berörda IP‑adresserna ska alltså stoppas. – IP‑blockering har före­slagits i den så kallade Spelutredningen (2015—2017, se direktiv här) som ett sätt att hindra utländska webbspelbolag utan licens att nå kunder i Sverige. Detta har mött starka protester, inte minst från internet­operatörerna. – I andra länder används IP‑blockering för att stoppa politisk information och annat som ländernas olika regimer ogillar. – Kallas också för nät­block­e­ring. – När det gäller upphovsrättsligt skyddat material fastslog EU‑domstolen i juni 2017 att internetoperatörer som gör Pirate Bay och liknande sajter tillgängliga för sina kunder kan anses medskyldiga till intrång i upp­hovs­rätten. Det innebär i praktiken att operatörerna kan åläggas att blockera Pirate Bay med flera. Se detta pressmeddelande. – Se också felkod 451.

[censur] [spel] [upphovsrätt] [ändrad 15 juni 2017]

Dagens ord: 2016-05-09