bokmärke

(bookmark) – länk till webbsida, sparad av användaren i en lista i en webb­läsare. – Bok­märken är en funk­tion som ingår i alla webb­läsare. I Internet Explorer kallades de för fa­vo­riter, men Ex­plorer­an­vänd­are brukade också kalla dem för bok­märken. – Det finns också också webb­sidor som sparar bok­märken/fa­vo­riter åt an­vänd­arna, till exempel Delicious­. För­delen med det är att man kommer åt bok­märkena oavsett vilken dator man använder.