451

felkod 451 – på webben: denna sida är blockerad på grund av statliga be­stäm­­mel­ser. Med andra ord: internet-censur. – Felkod 451 ersätter, där den är tillämplig, felkod 403. – Felkod 451 infördes 2015, se IETF (länk). Numret 451 anspelar på Ray Bradburys bok Fahrenheit 451. – Se också IP‑blockering.

[censur] [fel] [webben] [ändrad 2017-04-01]

Dagens ord: 2016-04-30