HTTPS

HTTP over SSL – en variant av HTTP som används för webb­kommu­ni­ka­tion med krav på data­säker­het. I slutet av 2010‑talet pågår en allmän övergång från HTTP till HTTPS. – HTTPS är en kom­bi­na­tion av vanliga HTTP (hypertext transfer protocol) och SSL (secure socket layer). All kommuni­ka­tion från en webbadress (URL) som börjar med ”https://” är kryp­te­rad och relativt väl skyddad mot av­läs­ning och manipulation av in­for­ma­tion. När man skriver webbadresser som börjar med ”https://” får man inte glömma s:et på slutet. – HTTPS utvecklades 1994 av Netscape och är en officiell standard som definieras i en RFC (RFC 2818)

[kryptering] [webben] [ändrad 10 oktober 2019]