RAIN

redundant array of independent nodes – system för datalagring som delar upp filerna i små, överlappande delar som sprids ut på många lagringsminnen i ett nätverk. Systemets redundans gör att data inte går förlorade om en eller flera lagringsminnen kraschar. Det finns tillräckligt med överlappande data på resten av hårddiskarna för att systemet ska kunna återskapa filerna. RAIN påminner om RAID, men i RAID är hårddiskarna hopbyggda till en enhet: i RAIN är de sammankopplade i ett nätverk, och man kan lägga till nya diskar medan nätet är i drift. – Tekniken har utvecklats på Caltech, och en beskrivning på engelska finns som pdf-fil här (från 1999). – Jämför med moln. – Förkortningen RAIN uttyds också som reliable array of independent nodes eller random array of independent nodes; även med inexpensive i stället för independent.

[datalagring] [förkortningar på R] [ändrad 4 september 2018]

Rakel

ett svenskt system för radiokommunikation för polis, brandkår och ambulans samt andra blåljusmyndigheter. – Rakel infördes under åren 2006–2010. Det bygger på den europeiska standarden Tetra. Rakel använder digital teknik och krypterar all kommunikation. – Rakel har kritiserats för dåligt ljud, låg tillför­litlig­het och höga kostnader. Sommaren 2020 påbörjade MSB upphandling av ett nytt system, ibland kallat för Rakel generation två. Det ska tas i drift med början i september 2022 (se MSB:s webbsidor). – Rakel står för Radio­kommuni­ka­tion för effektiv ledning. – Se msb.se/rakel och dessa introduktionsvideor (länkarna brukar fungera, trots överstrykningar). – IDG:s artiklar om Rakel: länk.

[elektronisk kommunikation] [förkortningar på R] [samhällsskydd] [ändrad 3 augusti 2020]

ROM

  1. – read-only memory – minne med innehåll som inte kan ändras. Datorn kan alltså bara läsa inne­hållet, inte skriva dit något nytt. Ett ROM är icke‑flyktigt och behåller alltså lagrad information även när strömmen stängs av. Benämningen ROM används främst om sådana minnen som finns i datorer för att lagra data och instruktioner som är nödvändiga för datorns funk­tion (se bootstrap), men också om optiska diskar som DVD‑ROM. – Det finns nyare typer av ROM som kan ändras, men bara med speciella förfaranden. – Jämför med RAM (random access memory);
  2. – tillägg till beteckning på optiska diskar: CD‑ROM och DVD‑ROM står för brännbara (inspelningsbara) optiska diskar, medan BD‑ROM däremot står för en Blu‑ray disc med förinspelat innehåll som inte kan ändras;
  3. – i överförd bemärkelse: ROM image, ofta bara ROM – kopia av ett spel, program eller operativsystem, avsett för installation. Denna användning av förkortningen ROM uppstod i datorspelsvärlden på den tiden när spelen ofta var lagrade i spelkonsolens ROM. För att man skulle kunna kopiera spelen utvecklades metoder för att dumpa innehållet i ett ROM. Med tiden har man börjat använda ROM om kopior av program som aldrig har fun­nits i ett ROM. Kopiorna kan ha laddats ner från nätet eller från en optisk disk. Speciellt vanligt är att förkortningen ROM används om alternativa ut­för­an­den av Android, till exempel OmniROM.

[förkortningar på R] [jargong] [minnen] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]