affärssystem

(enterprise resource planning) – program som hanterar ett företags behov av styr­ning, administration och analys. – Idealet är att ha ett verksamhetsövergripande affärssystem som hanterar all information inom företaget som en enda stor databas. (Det måste i praktiken vara flera databaser, men de ska vara samordnade.) De olika applikationerna i affärssystemet arbetar då med samma data, och om man behöver ändra information om en anställd, en kund eller en produkt behöver man bara ändra på ett ställe för att ändringen ska slå igenom överallt. Ny information ska vara tillgäng­lig för alla (om de har behörighet) över­­allt och med en gång. Affärssystem omfattar applikationer för sådant som redovisning, order, lager, fakturering, personaladministration, kundhantering och produktionsplanering. Även de enskilda applikationerna kallas ofta, var för sig, för affärssystem. – Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) blev på 00‑talet ett populärt sätt att bygga upp affärssystem, men SOA är en arkitektur, inte systemet som sådant.

[affärssystem] [ändrad 11 november 2018]