roota

to root – att med otillåtna metoder skaffa sig till­­gång till alla pro­gram och andra filer som finns på en smart mobil. Att roota är, med andra ord, att skaffa sig rättig­­heter som ad­mi­nis­tra­tör eller rot. Man kan då alltså in­stallera, ta bort och ändra pro­gram efter behag, trots att den möjlig­heten i smarta mobiler är spärrad för vanliga an­­vänd­are. – Se också bryta upp (jail­breaka).