Resilient overlay networks

(RON) – ett amerikanskt projekt för att göra inter­net snabbare och tillförlitligare genom att köra ett extra nät­verk ovan­på inter­net. Detta nätverk, over­lay net­work, över­lägg, håller de an­slutna noderna informerade om trafik­för­hållanden på inter­net, vilket gör det lättare för dem att styra trafiken till den bästa vägen. Pro­jektet drevs av MIT på upp­drag av den amerikanska krigsmaktens forskningsinstitut DARPA. – Jäm­för med UltraScience Net†. – Se MIT:s webbsidor (från 00‑talet).

[forskning] [internet] [ändrad 21 augusti 2018]