Resilient overlay networks

förkortat RON – amerikanskt projekt för att göra inter­net snabbare och tillför­litligare genom att köra ett extra nät­verk ovan­på inter­net. Detta nätverk, over­lay net­work, över­lägg, håller de an­slutna noderna in­formerade om trafik­för­hållanden på inter­net, vilket gör det lättare för dem att styra trafiken till den bästa vägen. Pro­jektet drevs av MIT på upp­drag av den amerikanska krigsmaktens forsknings­institut Darpa. – Jäm­för med UltraScience Net†. – Se MIT:s webb­sidor (från 00-talet).

[forskning] [internet] [ändrad 21 augusti 2018]