avkastning på investering

vinsten av en investering i förhållande till kostnaderna. Kallas på engelska för return on investment, ROI. Man talar också om räntabilitetstal.

[ekonomi] [10 januari 2017]