Usenetforum

(news group) – forum på internet (se Usenet) för diskussion om ett visst ämne. – Sedan 1987 finns det sju huvud­grupper av Usenet­forum, nämligen:

  • – comp för dator­relaterade ämnen; 
  • – misc (miscellaneous) för all­männa och blandade ämnen;
  • news för sådant som har att göra med Usenet­forum;
  • rec för rekreation och nöjen;
  • sci för veten­skapliga frågor;
  • soc för sam­hälls­relaterade ämnen och:
  • talk för kontro­versiella ämnen.

– Det har till­kommit en grupp som heter humanities. Varje grupp har under­­av­del­ningar, som rec.arts.movies. – Vid sidan av de stora sju, som styrs av bestämda regler, finns den friare alt‑hierarkin. – Be­teck­ningen news­group används av historiska skäl. News­groups är inte till för att sprida nyheter, utan för dis­kussion. Den bästa försvenskningen är därför Use­net­forum eller, mer allmänt, dis­kussions­forum, webb­­forum (se också Data­term­gruppen, länk). Ett enkelt sätt att hitta Usenet­forum är att besöka Google Groups.

[diskussioner] [ändrad 16 augusti 2017]