VDL

VHF Digital Link – ett navigations- och kommunikationssystem för flyget. Det finns tre varianter, VDL mode 2, VDL mode 3 och VDL mode 4. VDL mode 4 har utvecklats av Håkan Lans och antogs år 2001 som standard av den internationella luftfartsorganisationen ICAO (länk). 2007 beslöt den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA att i stället använda VDL mode 2. – VDL mode 4 bygger på Håkan Lans teknik STDMA. Det innebär att alla flygplan, liksom flygledningen, på en bildskärm kan se alla andra flygplan som finns i närheten, förutsatt att alla har VDL mode 4. Tekniken kan också användas för att styra och landa flygplan i mörker och dimma. (VHF står för very high frequency.)

[flyg] [förkortningar på V] [geo] [ändrad 13 november 2018]