self-organizing time division multiple access

(STDMA) – en teknik som gör det möjligt för ett stort antal flygplan, fartyg, bilar eller andra transportmedel att kontinuerligt se på en bildskärm både var de själva befinner sig och var andra i närheten befinner sig. Systemet är grundat på positionsbestämning med hjälp av GPS. STDMA har anammats som standard både inom den internationella sjöfarten och inom flyget. Tekniken gör det möjligt för flygplan och fartyg att undvika kollisioner även i tät dimma. Styrning med autopilot kan göras säkrare. De nuvarande radarbaserade trafikledningssystemen kan ersättas med billigare och mer flexibla system som ger mer plats i luftrummet. – Tekniken har uppfunnits av Håkan Lans och utvecklas inom företaget GP&C.

[geo] [transport och logistik] [ändrad 13 november 2018]