dekompilering

(reverse engineering) – även: bakåtkompilering – rekonstruktion av käll­koden till ett program genom analys av binär­koden. – Efter­som syftet med bakåt­­kompi­le­ring kan vara att stjäla program­kod betraktas dekompi­lering ibland som oetiskt. Det kan till och med vara straffbart. Men de­­kompi­le­ring kan ha legitima syften, till exempel inom testning och ut­veck­ling av program för it‑säkerhet och virus­skydd. – Det kan också behövas därför att käll­koden har gått förlorad. – Läs också om ob­fusk­e­ring.

[it-säkerhet] [programmering] [upphovsrätt] [ändrad 14 maj 2017]