dekompilering

(reverse engineering) – även: bakåtkompilering – rekonstruktion av källkoden till ett program genom analys av binär­koden. – Efter­som syftet med dekompilering kan vara att stjäla program­kod betraktas dekompilering ibland som oetiskt. Det kan till och med vara straffbart. Men dekompilering kan ha legitima syften, till exempel inom testning och utveck­ling av program för it‑säkerhet och virusskydd. – Det kan också behövas därför att källkoden har gått förlorad. – Läs också om obfuskering.

[it-säkerhet] [programmering] [upphovsrätt] [ändrad 14 maj 2017]