inkompatibilitet

motsatsen till kompatibilitet – att ett program eller utrustning är inkompatibelt med något annat betyder att det inte fungerar ihop med det. Alternativt att det inte är utbytbart mot det. – Notera stavningen: inkompaTIbilitet.

[kompatibilitet] [ändrad 5 juni 2020]

Unixkompatibilitet

egenskapen att fungera som Unix, även om operativsystemet inte uppfyller de formella kraven för användning av varumärket UNIX®. (Se Single Unix Specification.) Med att ”fungera som Unix” menas att kunna köra Unixprogram. – Till gruppen Unixkompatibla hör många kända operativsystem som Linux, BSD, FreeBSD, GNU och Mach. – Se också kompatibilitet. – Godkända utföranden av Unix kan naturligtvis också kallas för Unixkompatibla; när det står Unixkompatibel i denna ordlista avses båda kategorierna.

[kompatibilitet] [unix] [ändrad 24 september 2020]

interoperabilitet

(interoperability) – två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra. – Ordet interoperabilitet används när egenskapen inte är självklar, till exempel om att en Mac och en pc är interoperabla i vissa avseenden. Någon kortare svensk term finns inte, men man kan använda om­skriv­ningar som ”fungerar ihop”. – Jämför med kompatibilitet, som är något annat.

[it-system] [ändrad 20 januari 2016]

framåtkompatibilitet

(forward compatibility) – anpassning till kommande versioner av en pro­dukt. Om man har en textfil som har skrivits i version 1.0 av en ord­be­hand­lare och kan öppna, visa och ändra den med version 3.0 av samma ordbehandlare är filen framåt­kom­pa­tibel. (Och ordbehandlaren är bakåt­kompatibel.)

[kompatibilitet] [versioner]