inkompatibilitet

som inte är kompatibel – som är inkompatibel med = som inte fungerar ihop med andra versioner av samma produkt, eller ett visst program, viss hårdvara, vissa tillbehör.

[kompatibilitet]

stiftkompatibilitet

(pin compatibility) – processors egenskap att ”stift för stift” vara kom­pa­tibel med en annan processor. Man ska alltså kunna trycka in processor A på processor B:s plats på kretskortet och få den att fungera utan problem.

[kompatibilitet] [processorer]

framåtkompatibilitet

(forward compatibility) – anpassning till kommande versioner av en pro­dukt. Om man har en textfil som har skrivits i version 1.0 av en ord­be­hand­lare och kan öppna, visa och ändra den med version 3.0 av samma ordbehandlare är filen framåt­kom­pa­tibel. (Och ordbehandlaren är bakåt­kompatibel.)

[kompatibilitet] [versioner]