bakåtkompatibilitet

(backward compatibility) – om program och hårdvara: förmåga att fungera ihop med (kompatibilitet med) äldre versioner av en produkt; anpassad till filformat som används i äldre versioner av ett program. En ordbehandlare, version 3, är bakåt­kompatibel om den kan öppna, visa och ändra dokument som har skrivits med version 2 eller 1 av samma ordbehandlare. – Jämför med framåt­kom­pa­ti­bilitet.

[kompatibilitet] [versioner] [ändrad 1 januari 2017]