pc

  1. – se personal computer;
  2. – även: förkortning för politically correctpolitiskt korrekt, pk – om språk­­bruk: fritt från ord och ut­tryck som kan upp­­fattas som ned­­sättande av olika grupper eller av deras självutnämnda företrädare. – Jämför med motsatsen, tc. – Se också post‑pc.