framåtkompatibilitet

(forward compatibility) – anpassning till kommande versioner av en pro­dukt. Om man har en textfil som har skrivits i version 1.0 av en ord­be­hand­lare och kan öppna, visa och ändra den med version 3.0 av samma ordbehandlare är filen framåt­kom­pa­tibel. (Och ordbehandlaren är bakåt­kompatibel.)

[kompatibilitet] [versioner]