källkodskompatibilitet

(source code compatibility) – om datorprogram: kompatibilitetkäll­kods-nivå. Två program är käll­kods­kompa­tibla om käll­koden till dem, efter kom­pi­le­ring är ut­byt­bar. Det vill säga att man kan ta käll­koden till ett program som är skrivet för dator A, kompilera den för dator B (med en annan pro­ces­sor­typ och/eller ett annat operativ­system), och få ett körbart program för dator B som i allt väsent­ligt är iden­tiskt med pro­grammet för dator A. – Jäm­för med binär­kompa­tibilitet.

[kompatibilitet] [programmering]