källkodskompatibilitet

om datorprogram: kompatibilitetkällkods‑nivå. – Två program är källkodskompatibla om källkoden till dem, efter kompilering är utbytbar. Det vill säga att man kan ta källkoden till ett program som är skrivet för dator A, kompilera den för dator B (med en annan processortyp och/eller ett annat operativsystem), och få ett körbart program för dator B som i allt väsentligt är identiskt med programmet för dator A. – På engelska: source code compatibility. – Jämför med binärkompa­tibilitet.

[kompatibilitet] [programmering] [ändrad 16 maj 2020]