Single Unix Specification

den officiella specifikationen av Unix: operativ­system som uppfyller kraven i speci­fika­tionen får använda varu­märket UNIX®. – Syftet med specifikationen är att godkända operativ­system ska vara utbytbara: ett program som har skrivits för en godkänd variant av Unix ska kunna köras på alla andra godkända varianter av Unix. – The Single Unix Specification fastställs av The open group, som äger varu­märket UNIX®. – Läs mer på unix.org. – Det finns många slags Unix som inte svarar mot The Single Unix Specification, till exempel Linux, BSD och GNU. Det behöver inte bero på bristande kvalitet, utan på att avgiften för godkännande är för hög, eller på att operativ­systemet ändras så ofta att godkännande är menings­löst. – Varumärket Unix skrivs ofta med stora bokstäver och med tecknet för registrerat varumärke: UNIX®.

[unix] [ändrad 30 januari 2019]