inkompatibilitet

som inte är kompatibel – som är inkompatibel med = som inte fungerar ihop med andra versioner av samma produkt, eller ett visst program, viss hårdvara, vissa tillbehör.

[kompatibilitet]