stiftkompatibilitet

(pin compatibility) – processors egenskap att ”stift för stift” vara kom­pa­tibel med en annan processor. Man ska alltså kunna trycka in processor A på processor B:s plats på kretskortet och få den att fungera utan problem.

[kompatibilitet] [processorer]