interoperabilitet

(interoperability) – två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra. Ordet används när egenskapen inte är självklar, till exempel om att en Mac och en pc är interoperabla i vissa avseenden. Någon kortare svensk term finns inte, men man kan använda om­skriv­ningar som ”fungerar ihop”. – Jämför med kompatibilitet, som är något annat.

[interoperabilitet]