interoperabilitet

(interoperability) – två eller flera systems förmåga att utbyta information och att använda informationen som de får från varandra. – Ordet interoperabilitet används när egenskapen inte är självklar, till exempel om att en Mac och en pc är interoperabla i vissa avseenden. Någon kortare svensk term finns inte, men man kan använda om­skriv­ningar som ”fungerar ihop”. – Jämför med kompatibilitet, som är något annat.

[it-system] [ändrad 20 januari 2016]