ordmellanrum

det blanka utrymmet mellan två ord. (Ett blankt tecken.) Skrivs normalt med mellanslagstangenten. – Förutom att markera var ett ord slutar och nästa börjar används ordmellanrum i typografi för att jämna ut radlängden: ordmellanrummens bredd anpassas så att alla rader utom den sista i varje stycke blir lika långa (se justering). Radbrytning görs också vid ett ordmellanrum. För att förhindra radbrytning använder man hårt mellanslag. För att ge ordmellanrum en bestämd bredd använder man fyrkant eller del av fyrkant.

[typografi] [ändrad 15 januari 2019]