BD

förkortning för Blu-ray disc:

  • – BD‑R står för inspelningsbara (brännbara) diskar som kan spelas in en enda gång (inga tillägg, ingen radering eller återanvändning) – se -R;
  • BD‑RE står för diskar som man kan spela in på, radera och spela in igen – jämför med -RW;
  • BD-ROM står för förinspelade diskar med filmer eller annat innehåll, levererade från fabrik. Det går inte att ändra dem. Notera att tillägget ROM här inte har samma betydelse (”brännbar”) som i CD-ROM och DVD-ROM.

[förkortningar på B] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]