icke-inkrementell

om inspelningsbara optiska diskar: som inte klarar att man spelar in (bränner) data i flera omgångar. Allt måste spelas in vid samma tillfälle. Icke‑inkrementella brännbara optiska diskar markeras med ett minustecken – se -R och -RW. – Se också inkrementell.

[optiska diskar] [15 oktober 2019]