Sinclair

Sinclair ZX Spectrum.
Sinclair ZX Spectrum.

engelsk tillverkare av hemdatorer 1973—1986. Grundad och ledd av uppfinnaren Clive Sinclair (1940). – Sinclair är känt för de två datorerna Sinclair ZX80 från 1980 och Sinclair ZX Spectrum från 1982. Sinclair ZX80 såldes för 100 pund; som bygg­sats för 80 pund. Den bestod av dator och tangent­bord i ett stycke, och anslöts till en vanlig tv. Lagrings­minnet var en kassett­spelare. – Sinclair ZX Spectrum var en klassisk hobbydator som ett tag sålde bäst av alla hem­datorer i Storbritannien. Totalt såldes den i över fem miljoner exemplar. Den var i stort sett ett tangent­bord med in­byggd dator. Den kom i flera modeller och såldes 1982–1992. Över 24 000 program har ut­vecklats för ZX Spectrum: de flesta är spel. – Företaget Sinclair Research råkade, trots försäljningssuccén med ZX Spectrum, i ekonomiska svårig­heter i mitten av 1980‑talet. Det berodde på att datorn Sinclair QL floppade, och på en stor­slagen satsning på ut­vecklings­labbet Metalab. Det ledde till att Clive Sinclair sålde rätten till produkterna till kon­kurrenten Amstrad, som ett tag fortsatte att tillverka och sälja produkterna under namnet Sinclair. – Clive Sinclair fort­satte att driva Sinclair Research och ägnade sig åt olika upp­finningar, bland annat en elektrisk cykel och en miniatyr­radio. Sedan 1997 har före­taget bara en anställd, Clive Sinclair själv. – 2013 åter­skapade Elite Systems Sinclair ZX Spectrum i form av ett tangent­bord som an­sluts till surf­plattor med Bluetooth, se Elite Systems webbsidor. Och i november 2014 blev det känt att Clive Sinclair har gett sin välsignelse åt pro­jektet Sinclair Spectrum Vega, som ska återuppliva Sinclair ZX som en ren spel­konsol. – Se tillverkarens Retro Computers webbsidor (länk). Retro Computer tog emot över en halv miljon pund i gräsrotsfinansiering, men levererade inga datorer, och trädde i likvidation i början av 2019. 

[företag] [nerlagt] [nostalgi] [persondatorer] [spel] ändrad 26 april 2019]

Dagens ord: 2015-01-19