Instabaiting

att publicera en bild på Instagram för att locka någon att höra av sig. – (Instagram + bait – lockbete.)

[foto] [sociala nätverk] [11 mars 2023]