avatar

figur som i en virtuell värld re­presenterar en an­vändare. – En avatar brukar vara en dator­animerad figur som visas på bildskärmen och som an­vändaren kan styra med mus, tangentbord eller andra styr­don. Figuren kan se ut hur som helst – den behöver inte likna en människa. – Avatarer förekommer i många datorspel. Även enklare representationer av människor, som foton, kallas ibland för ”ava­tarer” – se gravatar. – Se också bitmoji – Ordet: Avatar kommer från indisk religion, där ordet står för en andlig eller gudom­lig varelse som av fri vilja har tagit kropps­lig gestalt.

[spel] [virtuell verklighet] [ändrad 19 maj 2023]

Dagens ord: 2015-06-28