avatar

figur som i en virtuell värld re­presenterar en an­vändare. Det brukar vara en dator­animerad figur som visas på bild­skärmen och som an­vändaren kan styra med mus, tangent­bord eller andra styr­don. Figuren kan se ut hur som helst – den behöver inte likna en människa. – Avatarer före­kommer i många dator­­spel. Även enklare representationer av människor, som foton, kallas ibland för ”ava­tarer”, se gravatar. – Ordet: Avatar kommer från indisk religion, där ordet står för en andlig eller gudom­lig varelse som av fri vilja har tagit kropps­lig gestalt.

[spel] [virtuell verklighet] [ändrad 2 december 2018]

Dagens ord: 2015-06-28