indata

data som matas in i en dator för bearbetning av ett program. – På engelska: input. Resultatet av programkörningen kallas för utdata (output). – Läs också om källdata.

[data] [ändrad 29 april 2020]