indata

data som matas in i en dator för bearbetning. – På engelska: input. Resultatet av bearbetningen kallas för utdata (output).

[data] [ändrad 3 oktober 2018]