diffusion

i bildbehandling: ett sätt att komprimera bilder så att de kan användas i generativ konst. – De komprimerade bilderna ser ut som punktmoln. Forskare har upptäckt att två eller flera bilder som har komprimerats med diffusion kan slås ihop, så att det vid dekomprimering uppstår en ny bild. Den nya bilden har inslag från de ursprungliga bilderna. (Det blir inte alltid godtagbart.) En ingående beskrivning av diffusion finns på stablediffusionlitigation.com. – Ordet diffusion, som finns på svenska, men som kan översättas med utspridning, är besläktat med diffus.

[bildbehandling] [generativ AI] [ändrad 27 februari 2023]

Dagens ord: 2023-02-04