prompt

(command prompt)  – inmatningsmarkör – tecken som visar var användaren kan mata in instruktioner eller annan information. – I DOS var prompten C:>, där C var en enhetsbokstav för datorns inbyggda hårddisk. (På datorer utan hårddisk var prompten A:>.) I Unix slutar prompter ofta med tecken som % eller #. Detta gäller för textbaserade användargränssnitt. I grafiska användargränssnitt används andra sätt, till exempel dialogrutor, för att begära indata av användaren. – Inom generativ AI kallas den beställning eller instruktion som användaren ger till systemet för prompt eller AI prompt – se prompt engineering. – Ordet prompt i denna betydelse kan användas på svenska – en prompt, flera promptar. – Även: synonym till genast, omedelbart.

[användargränssnitt] [ändrad 24 mars 2023]