prompt

(command prompt) – tecken som anger att datorn väntar på en instruktion eller information. I DOS var prompten C:>, där C var en enhetsbokstav för datorns inbyggda hårddisk. (På datorer utan hårddisk var prompten A:>.) I Unix slutar prompter ofta med tecken som % eller #. Detta gäller för textbaserade användargränssnitt. I grafiska användargränssnitt används andra sätt, till exempel dialogrutor, för att begära indata av användaren. – Även: synonym till genast, omedelbart.

[användargränssnitt] [ändrad 13 september 2019]