bildgenerator

program som kan framställa bilder utifrån skrivna instruktioner. – Man kan till exempel få programmet att rita ”en dansande ko med hög hatt”. Bilderna kan se ut som teckningar, målningar eller fotografier. Underlaget brukar vara ett stort antal bilder som samlats in från internet (se skövling) och försetts med beskrivningar. Bildgeneratorer är en tillämpning av artificiell intelligens. Man talar också om generativ konst. Ett känt exempel är DALL‑E. – På engelska: image generator eller image synthesizer.

[generativ AI] [bildbehandling] [ändrad 27 februari 2023]

Dagens ord: 2023-03-02