skövling

beteckning på hur system för generativ konst använder konstnärliga verk som underlag utan tillstånd och utan ersättning till konstnärerna. – Följden tros bli att erkända bildskapare blir utan uppdrag, eftersom bildgeneratorer kan skapa bilder i deras stil gratis. – På engelska: pillage. – Man talar också om hur bildgeneratorerna skrapar webben på bilder.

[bildbehandling] [generativ AI] [konst och litteratur] [upphovsrätt] [13 februari 2023]

Dagens ord: 2023-02-19