diffusion

i bildbehandling: ett sätt att komprimera bilder så att de kan användas i generativ konst. – De komprimerade bilderna ser ut som punktmoln. Forskare har upptäckt att två eller flera bilder som har komprimerats med diffusion kan slås ihop, så att det vid dekomprimering uppstår en ny bild. Den nya bilden har inslag från de ursprungliga bilderna. (Det blir inte alltid godtagbart.) En ingående beskrivning av diffusion finns på stablediffusionlitigation.com. – Ordet diffusion, som finns på svenska, men som kan översättas med utspridning, är besläktat med diffus.

[bildbehandling] [generativ AI] [ändrad 27 februari 2023]

bildgenerator

program som kan framställa bilder utifrån skrivna instruktioner. – Man kan till exempel få programmet att rita ”en dansande ko med hög hatt”. Bilderna kan se ut som teckningar, målningar eller fotografier. Underlaget brukar vara ett stort antal bilder som samlats in från internet (se skövling) och försetts med beskrivningar. Bildgeneratorer är en tillämpning av artificiell intelligens. Man talar också om generativ konst. Ett känt exempel är DALL‑E. – På engelska: image generator eller image synthesizer.

[generativ AI] [bildbehandling] [ändrad 27 februari 2023]

Lensa AI

ett program som framställer porträtt som liknar målningar, baserade på fotografier. – Användaren skickar in minst tio foton på sig själv och får sedan något som liknar ett målat porträtt, som kan modifieras på olika sätt. Man kan byta ut klädsel och bakgrund och bättra på ansiktet. Porträtten kallas för ”magic avatars”. Tjänsten är en tillämpning av artificiell intelligens, AI. – Tjänsten har kritiserats för att den ibland genererar pornografiska bilder, även av barn – trots att tjänstens policy inte tillåter sådant. Det har också ifrågasatts om Lensa AI verkligen raderar fotografierna efter att porträtten har genererats. – Lensa AI är en avgiftsbelagd tjänst från företaget Prisma AI (prisma-ai.com). Den lanserades 2018, men ”magic avatars” kom i slutet av 2022. – Se prisma‑ai.com/lensa.

[ai] [bildbehandling] [8 december 2022]

neural radiance fields

(NeRF) – en metod för framställning av tredimensionella bilder utifrån tvådimensionella bilder. – Med tredimensionell menas här att den digitala beskrivningen av motivet anges med höjd, bredd och djup. Detta trots att de tvådimensionella bilderna som är indata inte har information om djup, och inte heller om de absoluta avstånden mellan delar av motivet. Tekniken är baserad på artificiella neuronnät. Det behövs många bilder av motivet, tagna från olika håll. Förutom att NeRF på olika sätt försöker fastställa koordinaterna för varje del av motivet (höjd, bredd, djup) arbetar NeRF också med radians, alltså hur mycket ljus som avges. Som alla tecknare vet är sådant som skuggor och dagrar sätt att antyda föremåls form, och den informationen används här. Genom att sammanställa vad systemet från fram genom att analysera många bilder tagna ur olika vinklar kan det generera en realistisk tredimensionell bild. – Se denna artikel från Cornell‑universitetet: arxiv.org/abs….

[bildbehandling] [3d] [27 november 2022]

generativ konst

konst som har skapats av avancerade datorprogram. – En människa ger programmet instruktioner om motiv, stil, färgskala och annat. Programmet framställer sedan en bild eller annan skapelse utan mänsklig medverkan. För att detta ska vara möjligt krävs att programmet (en bildgenerator) har tillgång till ett stort underlag med olika motiv (se skövling) och förmåga att känna igen vad som finns i motiven samt att knyta detta till den mänskliga operatörens instruktioner. Resultatet blir ofta något som påminner om collage – se också diffusion. – Ett känt exempel på generativ konst är programmet DALL‑E från 2021. – Huruvida generativ konst kan kallas för konst kan diskuteras – detta kan ses som en parallell till diskussionen om artificiell intelligens. Generativ konst säljs ofta som NFT (non‑fungible tokensicke‑fungibla objekt). – På engelska: generative art.

[bildbehandling] [generativ AI] [konst och litteratur] [ändrad 27 februari 2023]

aspect ratio

  1. – bildformat – förhållandet mellan en bilds bredd och höjd. – Bildformat anges med två tal utan måttenhet, till exempel 16:9. – Aspect ratio är en vanlig parameter för bilder som ska visas på bildskärm, till exempel på webbsidor. Det anger att bilden alltid ska behålla sitt bildformat när den visas. Bilden ska inte anpassas till bildskärmens format eller till tillgängligt utrymme genom att den pressas ihop eller dras ut. Om en bild i formatet 2:3 (en höjdare) ska visas på en webbsida i en ruta med i formatet 3:2 (en breddare) vill man inte att den ska pressas ihop för att passa: i stället får webbprogrammeraren antingen ändra formatet på rutan eller beskära bilden. – Skrivs även AspectRatio (i programkod) eller aspect‑ratio;
  2. bildformat, bildskärmsformat – förhållandet mellan bredd och höjd på bildskärmar, tv-apparater, fotografier, filmrutor och annat. 

[bildbehandling] [bildskärmar] [8 juni 2022]